سئوالات متداول

میتوانم محصول را در اختیار شخص دیگری قرار دهم؟

خیر، تنها در صورتی این امکان وجود دارد که آن شخص تنها استفاده کننده محصول باشد.

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.