آموزش و مستندات افزونه WpDone FAQ

۴ روز پیش

از اینکه از افزونه WpDone FAQ استفاده میکنید ممنونیم! امیدواریم از آن لذت ببرید. ابتدا پیشنهاد میکنیم یکبار تمام صفحات مدیریتی افزونه را بررسی کنید تا عبارات و اصطلاحاتی که در این آموزش به کار میرود برایتان آشنا باشد. منوی مدیریتی افزونه قبل از هر کاری ابتدا وارد بخش سئوالات متداول » تنظیمات شوید و ...

آموزش کار با افزونه Wpdone Pagem

۳ ماه پیش

از اینکه از افزونه Wpdone Pagem استفاده میکنید ممنونیم! امیدواریم از آن لذت ببرید. ابتدا پیشنهاد میکنیم یکبار تمام صفحات مدیریتی افزونه را بررسی کنید تا عبارات و اصطلاحاتی که در این آموزش به کار میرود برایتان آشنا باشد. منوی مدیریتی افزونه آموزش ایجاد برگه جدید در افزونه Wpdone Pagem برای ایجاد برگه ...

wpdone topnotify

آموزش کار با افزونه Wpdone Topnotify

۳ ماه پیش

از اینکه از افزونه Wpdone Topnotify استفاده میکنید ممنونیم! امیدواریم از آن لذت ببرید. ابتدا پیشنهاد میکنیم یکبار تمام صفحات مدیریتی افزونه را بررسی کنید تا عبارات و اصطلاحاتی که در این آموزش به کار میرود برایتان آشنا باشد. منوی مدیریتی افزونه قبل از هر کاری ابتدا وارد بخش اعلانات » تنظیمات شوید و ت ...

آموزش کار با افزونه Wpdone Popsugges

۳ ماه پیش

از اینکه از افزونه wpdone Popsugges استفاده میکنید ممنونیم! امیدواریم از آن لذت ببرید. ابتدا پیشنهاد میکنیم یکبار تمام صفحات مدیریتی افزونه را بررسی کنید تا عبارات و اصطلاحاتی که در این آموزش به کار میرود برایتان آشنا باشد. منوی مدیریتی افزونه قبل از هر کاری ابتدا وارد بخش پیشنهادات » تنظیمات شوید و ...